Kurs Python3: Działania Algebraiczne

Python

Działania Algebraiczne

Języki programowania różnie sobie radzą z działaniami na liczbach, często programiści kłamią iż są geniuszami matematycznymi, tak naprawdę większość działań wykonuje za nich program. Gdyby nimi byli, zajmowaliby się matematyką a nie pisaniem frameworków.
Podstawowe symbole używane w wielu językach programowania:

 • + : dodawanie (plus),

 • – : odejmowanie (minus),

 • / : dzielenie (ukośnik),

 • * : mnożenie (gwiazdka),

 • % : modulo (procent),

 • < : mniejsze niż,

 • > : większe niż,

 • <= : mniejsze bądź równe,

 • >= : większe bądź równe

Dlaczego znak % to modulo, a nie procent? Tak wybrali projektanci, zazwyczaj obliczenia procentowe wykonuje się poprzez proste dzielenie i użycie operatora /.
Czym jest modulo? Reszta z dzielenia, powiedzielibyśmy, że „X” podzielone prze „Y” daje resztę „Z”, np. 100 podzielone przez 16 daje resztę 4. Zatem modulo to wartość „Z”, w tym przypadku 4.

Kolejność wykonywanych działań: w języku angielskim używa się akronimu PEMDAS (ang. Parentheses Exponents Multiplication Division Addition Subtraction), co oznacza: nawiasy, potęgowanie, mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie. Ta kolejność jest również przestrzegana w Pythonie. Częstym blędem jest potraktowanie wskazówki PEMDAS jako ścisłej kolejności, czyli, Najpierw P (nawiasy), potem E (potęgowanie), M (mnożenie), D (dzielenie), A (dodawanie) i na koniec S (odejmowanie). Właściwą kolejnością jest wykonywanie mnożenia i dzielenia (M&D) w jednym kroku, od lewej do prawej, następnie dodawanie i odejmowania (A&S). W skrócie, można zapisać PEMDAS jako PE(M&D)(A&S).

Przeanalizujmy teraz poniższy kod tworząc plik ex3.py, pamiętaj żeby przepisywać, a nie kopiować. Przepisywanie lepiej utrwala w pamięci.

1. print("Liczymy ilość samochodów:")
2. print("Peugeot", 25 + 30 / 6)
3. print("Lamborgini", 100 - 25 * 3 % 4)
4. print("Przeliczmy stan paliwa:")
5.
6. print(3 + 2 + 1 - 5 + 4 % 2 -1 / 4 -6)
7. 
8. print("Sprawdźmy czy prawdą jest iż 3 + 2 < 5 - 7?")
9.
10. print(3 + 2 < 5 - 7)
11.
12. print("Ile to jest 3 + 2?", 3 + 2)
13.
14. print("Ile to 5 - 7?", 5 - 7)
15.
16. print("Dlaczego to daje False?")
17. 
18. print("Ćwiczmy dalej")
19. 
20. print("Czy to jest większe?", 5 > -2)
21. print("A może większe lub równe?", 5 >= -2)
22. 
23. print("To może jednak mniejsze lub równe?", 5 <= -2)

Co powinieneś zobaczyć po uruchomieniu

1. Liczymy ilość samochodów:
2. Peugeot 30.0
3. Lamborgini 97
4. Przeliczmy stan paliwa:
5. -5.25
6. Sprawdźmy czy prawdą jest iż 3 + 2 < 5 - 7?
7. False
8. Ile to jest 3 + 2? 5
9. Ile to 5 - 7? -2
10. Dlaczego to daje False?
11. Ćwiczmy dalej
12. Czy to jest większe? True
13. A może większe lub równe? True
14. To może jednak mniejsze lub równe? False

Zadanie

 1. Napisz komentarz nad każda linijką wyjaśniający co robi.
 2. Uruchom python3.6 w powłoce, jak w ćwiczeniu wprowadzającym i poćwicz działania algebraiczne, upewniając się że wiesz jak działają.
 3. Znajdź coś do policzenia i napisz nowy skrypt zapisując go w pliku .py.
 4. Napisz raz jeszcze ten sam plik co podałem wyżej, ale używając liczb zmiennoprzecinkowych, np. 13.0.

Dodaj komentarz