Kurs Python3: Zmienne i Nazwy

Python

W programowani zmienna to nazwa dla czegoś, jeśli posłużyć się przykładem z życia, to imię „Kamil” jest nazwą dla „osoby„. Zmiennych używamy dla czytelności kodu, gdyby nie używać nazw zmiennych, pogubilibyśmy się przy próbie ponownego odczytania własnego kodu.

Gdy utkniesz na którymś etapie tego ćwiczenia, przejdź przez poniższe kroki, które pozwolą wyszukać różnice i skupić się na szczegółach.

  1. Napisz komentarz wyjaśniający nad każdą linią kodu.
  2. Przeczytaj plik .py  od tyłu.
  3. Przeczytaj plik .py na głos, nawet pełne nazwy znaków specjalnych.

Kod

1. cars = 100
2. space_in_a_car = 4.0
3. drivers = 30
4. passangers = 90
5. cars_not_driven = cars - drivers
6. cars_driven = drivers
7. carpool_capacity = cars_driven * space_in_a_car
8. average_passengers_per_car = car_pool_capacity / cars_driven
9.
10. print("Dostępnych jest", cars, "samochodów.")
11. print("Dostępnych jest tylko", drivers, "kierowców.")
12. print("Dziś będzie", cars_not_driven, "pustych samochodów.")
13. print("Dziś możemy przetransportować", carpool_capacity, "osób.")
14. print("Mamy dziś do przewiezienia", passangers, "pasażerów.")
15. print("Musimy umieścić średnio", average_passengers_per_car, "osób w każdym samochodzie.")

Znak ”  _ „ w zmiennej space_in_a_car jest znakiem podkreślenia.

Wyjście

1. Dostępnych jest 100 samochodów.
2. Dostępnych jest tylko 30 kierowców.
3. Dziś będzie 70 pustych samochodów.
4. Dziś możemy przetransportować 120.0 osób.
5. Mamy dziś do przewiezienia 90 pasażerów.
6. Musimy umieścić średnio 3.0 osób w każdym samochodzie.

Zadanie

Jestem pewien że Twój kod nie zadziałał, jeśli jest przeciwnie to używasz IDE. Wspominałem wcześniej, że używanie go nie pozwoli nam na lepszą naukę i rozpoznawanie błędów. Od dzisiaj zacznij korzystać z podstawowych edytorów tekstu. Wracając do tematu, niedziałającego programu, na wyjściu dostałeś/aś, następujący błąd:

Traceback (most recent call last):
File "ex4.py", line 8, in <module>
    average_passengers_per_car = car_pool_capacity / cars_driven
NameError: name 'car_pool_capacity' is not defined
  1. Dowiedz się co oznacza owy błąd, jeśli nie znajdziesz rozwiązania przeczytaj raz jeszcze kod od tyłu i porównaj zmienne.
  2. W 2 linijce użyłem liczby zmiennoprzecinkowej, sprawdź czy jest to konieczne.
  3. Upewnij się, że znasz znak przypisania.
  4. Pobaw się ze zmiennymi w powłoce python3.6.

Dodaj komentarz