PHP.ini memory limit

Wordpress

Czasami aplikacja PHP może wymagać większych plików, takich jak przesyłanie motywów i wtyczek do witryny WordPress, wtyczek do wp-cli. Aby umożliwić większe przesyłanie do aplikacji PHP, dokonaj edycji pliku php.ini.

Domyślnie linie definiujące rozmiary pliku i rozmiar postu to:

post_max_size = 8M
upload_max_filesize = 2M

Inne ustawienia zasobów, obejmują ilość pamięci, której PHP może użyć, ustawiamy ją przez memory_limit:

memory_limit = 128M

max_execution_time, określa, ile maksymalnych sekund  może proces PHP być uruchomiany:

max_execution_time = 30

 

Dodaj komentarz