Python 3 True Table

Python

Dziś zapoznamy się z tabelą boolowską, którą należy zapamiętać

NOTTrue?
not falseTrue
not TrueFalse

==True?
1 == 0False
1 == 1True
0 == 1False
0 == 0True

ORTrue?
True or FalseTrue
True or TrueTrue
False or TrueTrue
False or FalseFalse

ANDTrue?
True and FalseFalse
True and TrueTrue
False and TrueFalse
False and FalseFalse

NOT ORTrue?
not(True or False)False
not(True or True)False
not(False or True)False
not(False or False)False

NOT ANDTrue?
not(True and False)True
not(True and True)False
not(False and True)True
not(False or False)True

=!True?
1 != 0True
1 != 1False
0 != 1True
0 != 0False

Krótkie Ćwiczenie. Przy każdej pozycji podaj wynik (True lub False), gdy rozwiążesz test, sprawdź w powłoce python3 swoje wyniki.

 1. True and True
 2. False and True
 3. 1 == 1 and 2 == 1
 4. „test” == „test”
 5. 1 == 1 or 2 != 1
 6. True and 1 == 1
 7. False and 0 != 0
 8. True or 1 == 1
 9. „test” == „testowanie”
 10. „test” == 1
 11. not (True and False)
 12. not (1 == 1 and 0 != 1)
 13. not (True and False)
 14. not (1 == 1 and 0 != 1)
 15. not ( 10 == 1 or 1000 = 1000)
 16. not (1 != 10 or 3 == 4)
 17. not („testowanie” == „testowanie” and „Linux” == „Good System”)
 18. 1 == 1 and (not („testowanie” == 1 or 1 == 0))
 19. „tłysty” == „boczek” and (not (3 == 4 or 3 == 3))
 20. 3 = 3 and (not („testowanie” == „testowanie” or „Python” == „Zabawa”))

Ostatni przykład (20), może być kłopotliwy do rozwiązania. Jedną z metod podejścia do tego problemu jest odnalezienie wszystkich testów równości ( == lub !=) i zastąpienie go wynikiem, następnie wszystkie „and” oraz „or” w nawiasach i rozwiązanie ich w pierwszej kolejności. Później każde „not” – odwrócenie je. Przeszukujemy pozostałe „and” i „or” w celu rozwiązania.

Dodaj komentarz